Majątek

Majątek

Majątek Miejskiego Przedszkola nr 13 za lata 2003-2008

Majątek Miejskiego Przedszkola nr 13 lata 2003-2008 Majątek trwały ogółem - Wartości niematerialne prawne, I.Rzeczowy majątek trwały:w tym grunty własne - umorzenie, budynki- 139590 [...]

metryczka